สพป. เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมงานครบรอบวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

PDFพิมพ์อีเมล

สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ นางฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  ร่วมงานครบรอบวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554  โดยมี สโลแกนว่า "สื่อสารทันสมัย ขยายโอกาสการรับรู้ มุ่งสู่การพัฒนา เน้นประชามีส่วนร่วม"

**ฐิตารีย์ คำนิล Pr4 / ประชาสัมพันธ์ข่าว**

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Social Network

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้