อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒

PDFพิมพ์อีเมล

ผลการดำเนินงาน : โครงการพัฒนาสมรรถนะและภาระงานบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฎิบัติงานใน สพป.ชม.เขต ๔

วันนี้วิทยากรสร้างความประทับใจด้วยการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรด้วยมอบรางวัลผู้ที่ตอบคำถามได้ตรงประเด็น คาดว่าบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจเรื่องที่นำผลงานเสนอตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ในระดับหนึ่ง..แบบว่าจากชิ้นงานที่ว่ายากดูเหมือนจะไม่ยากสักเท่าใด…

             เชิญติดตามรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prcmi4  ; www.cmi4.go.th/  ; www.obec.go.th/
                  ** ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงานข่าว**

 

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Social Network

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้