สพป.ปทุมธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน สนง.ไร้กระดาษ

PDFพิมพ์อีเมล

สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.  คณะ สพป.ปทุมธานี เขต 1 : นายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 โอกาสได้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานสำนักงานไร้กระดาษ และนายพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมทีมงานได้ให้การต้อนรับ ซึ่งในการนี้ท่านได้มอบหมายให้นายพิษณุ พินิจ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ไอซีที เป็นผู้แทนนำเสนองานสำนักงานไร้กระดาษ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

หลังจากนั้น คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมอาคาร สพป. และศึกษาดูงานเชิงลึกตามกลุ่มเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป  กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้ให้การบริการแนะนำตอบคำถามการปฎิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน พร้อมได้รับเกียรติจากทั้ง 2 ท่าน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ได้อนุญาตให้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกและเพื่อการประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วย

**ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ / ชำนาญการรายงานข่าว**

 

 

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Social Network

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้