อำเภอสันป่าตอง

ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา

อำเภอสันป่าตอง

 

1. โรงเรียนบ้านร่องน้ำ Tel 0-5383-7115

    นายประทวน เรือนมูล Tel 08-9838-2874

2. โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว Tel/Fax 0-5348-1015

    นายยุทธนา แอ่นดอน Tel 08-1023-1256

    E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

3. โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง Tel/Fax 0-5383-4039

    นายประพันธ์ จิรจรัสตระกูล Tel 08-4378-5031

    E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

4. โรงเรียนวัดโรงวัว Tel/Fax 0-5302-5646

    นายนิเทศ ธาตุอินทร์ Tel 08-9262-3675

    E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

5. โรงเรียนวัดหนองครอบ Tel 0-5302-5654

    นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์ Tel 08-1961-9471

6. โรงเรียนวัดท่าโป่ง Tel/Fax 0-5383-5496

    นายบุญช่วย อุดชา Tel 08-1960-8852

    E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

7. โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา Tel 0-5383-6343

    นายประดับ ญาณมงคลศิลป์ Tel 08-6198-8653

    E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

8. โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) Tel 0-5383-5060

    นายประเสริฐ สิทธิมูล Tel 08-4378-2491

    E-mail : Sert อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

9. โรงเรียนวัดบุปผาราม Tel 0-5382-3600

      นายชัยเดช  เดชนาเกร็ด Tel 08-1952-1275

10. โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง Tel 0-5383-5556

      นายนิคม หน่อเต็ม Tel 08-0502-5761

11. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม Tel/Fax 0-5383-6001

      นายชูชาติ ทิพย์จันทร์ Tel 08-1951-5315

12. โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) Tel/Fax 0-5331-1785

      นายชัยพร นิธิวิทยา Tel 08-1952-5593

      E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

13. โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ฯ) Tel 0-5331-1705 Fax. ต่อ 13

     นายจำนง อภิญดา Tel 08-1885-3703

     E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

14. โรงเรียนสันป่าตอง Tel 0-5331-1999

     นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล Tel 08-1022-3578

15. โรงเรียนวัดอุเม็ง Tel 0-5331-1703

     นายกิตติภพ เตชะรัง Tel 08-1884-4047

     E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

16. โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา Tel 0-5382-3583

     นายธนาวุฒิ ลับภู Tel 08-9756-3199

     E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

17. โรงเรียนวัดช่างกระดาษ-ป่าลานประสิทธิ์วิทยา Tel/Fax 0-5331-1786

     นายพรชัย ตันติยากร  Tel 08-1884-0469

     E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

18. โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง-รัตนาราม Tel 0-5331-2212

     นายเกียงไกร ชำนาญค้า Tel 08-4371-7121

19. โรงเรียนวัดท้องฝาย Tel 0-5348-1203

     นายธนากร แสงอรุณ Tel 08-9635-6373

20. โรงเรียนบ้านทุ้งเสี้ยว (นวรัฐ) Tel 0-5348-1025 ;  0-5348-1658  ;  0-5348-1553                                           

      นายดวงคำ คำจันทร์ Tel 08-4611-5313

21. โรงเรียนวัดท่ากาน Tel 0-5348-1016

     นายสมัคร มูลประการ Tel 08-9852-0354

22. โรงเรียนวัดสามหลัง Tel 0-5348-1017

     นายศฤงคาร แป้นกลาง Tel 08-9954-0878

23. โรงเรียนต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา Tel 0-5348-1204 , 208

     นายอุทัย เมฆสุทัศน์ Tel 08-7182-9271

24. โรงเรียนวัดทุ่งหลุก Tel 0-5348-1209

     นายถนอม บุญตัน Tel 08-6197-9483

25. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ Tel 0-5382-9212

     นางพัชรินทร์ ปัญญาหาร Tel 08-6920-9095

     E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

26. โรงเรียนบ้านหัวริน Tel 0-5383-0532

     นายประสิทธิ์  ยิ่งสมัคร Tel 08-1881-9501

 

โรงเรียนเครือข่ายอำเภอสันป่าตอง

1. โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ้งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) Tel 0-5331-1784

     นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร Tel 08-1961-9737

     E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

2. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม Tel 0-5331-1363

                                       Fax 0-5331-1360

3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ Tel 0-5383-6008-9   Fax 0-5383-600

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Social Network

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้