ประธานเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนวัดเวฬุวัน

PDFพิมพ์อีเมล

โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี นำโดยนายธนู มีสัตย์ ผอ.โรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมคุณครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน ร่วมจัดงานแข่งขันกีฬาสีนักเรียนในโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ในการนี้ นายพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบ นายสุทัศน์ ประสาธน์ สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้เป็นประธานเปิดงาน มีประธานชมรมผู้ปกครอง นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว ฐานะคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกาาเชียงใหม่ เขต 4 กล่าวรายงาน

**ภาพและข่าวโดย..ศน.ณรงค์ กันทอินทร์ / ฐิตารีย์ คำนิล รายงาน**

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Social Network

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้