รูปภาพ
สพป.ชม.เขต ๔ เผยแพร่คำขวัญ และร่วมงานพิธี วันแม่ ปี ๒๕๕๗
อังคาร, 12 สิงหาคม 2014
- คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2557 "รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมือง ไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่" วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.ชม.เขต ๔ นำโดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เปิดงานมหกรรมสู่โลกอาเซียน ประจำปี 2557
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ได้รับมอบจาก ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ให้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาเซียน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน นายธนู... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประมวลภาพแห่เทียนพรรษาโรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 4
เสาร์, 12 กรกฏาคม 2014
ภาพเล่าข่าว ..เทศกาลแห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2557 จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.เขต 4 เพื่อนำไปถวาย ณ วัดต่าง ๆ ใกล้บริเวณโรงเรียน ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557
พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014
สพป.ชม.เขต 4 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 นำคณะร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา โดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นผู้แทนในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปี ๒๕๕๗... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ ถึงแก่กรรม
ศุกร์, 08 สิงหาคม 2014
วันนี้ศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สพป.ชม.เขต ๔ นำโดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เวทีการนำเสนอผลงาน To Be Number One
ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014
ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวนวรัฐ อ.สันป่าตอง สพป.ชม.เขต ๔ นายดวงคำ คำจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวนวรัฐ นายกสมาคมครูอำเภอสันป่าตอง พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการ To... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานข่าวกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้ำปิงสารภี
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
ที่โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี นายสงัด ดุษฎีวิทิต ผอ.โรงเรียนวัดบวกครกเหนือพร้อมทีมงานผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุม ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ที่ติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ศุกร์, 04 กรกฏาคม 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน มอหมาย นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.ฯ เป็นประธานประชุม ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ที่ติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พัฒนาศักยภาพให้นักประชาสัมพันธ์ สพฐ.
พุธ, 13 สิงหาคม 2014
สพฐ.กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้นักประชาสัมพันธ์ สพฐ. วัตถุประสงค์เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ สพท.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศึกษาดูงาน - สัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์คณะบุคคล
จันทร์, 04 สิงหาคม 2014
สพป.ชม.เขต ๔ โดยดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ประธาน กตปน. นายมานพ จินะนา ประธาน กพท. ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธาน อกคศ.ฯ พร้อมคณะกรรมการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่าย เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๗
จันทร์, 28 กรกฏาคม 2014
นายบุญทวี จิตติวงค์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ให้เป็นประธานเปิดค่าย เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พัฒนาครูสู่มืออาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานบุคคลเจ้าภาพหลักโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ประธานเปิด / นายสามารถ รักษาศิลป์ รอง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมครูวิทยากรการจัดค่าย เยาวชนคนดีของแผ่นดิน
พุธ, 16 กรกฏาคม 2014
นายบุญทวี จิตติวงค์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ได้รับมอบจาก ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ให้เป็นประธานเปิดอบรมครูวิทยากรการจัดค่าย เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการขับเคลื่อน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ดำเนินการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ นายอเนก คำจำรูญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุม สก.ออมทรัพย์ครู ชม. เขต อ.สันป่าตอง
เสาร์, 14 มิถุนายน 2014
ผู้บริหารการศึกษา นายสามารถ รักษาศิลป์ นายสกุล หล้าปาวงศ์ ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ดำหัวปี๋ใหม่ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014
นายจรูญ วงศ์คำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อน พี่และน้อง ในวันที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมงาน สกสค.เชียงใหม่
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014
นายจรูญ วงศ์คำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมคณะได้ร่วมงานดำหัวปี๋ใหม่ นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขา สกสค. เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และร่วมงานพิธีเปิดป้าย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ดำหัวปี๋ใหม่ ผอ.สพป.ชม.เขต ๔
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัด นายจรูญ วงศ์คำ นำคณะดำหัวปี๋ใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ดร.ทวี อุปสุขิน เมื่อวันที่ ๒๒... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ >>> Download ภาษาไทย >>> Download ภาษาอังกฤษ
รูปภาพ
อัปเกรดพ.ร.บ.คอมฯ เพิ่มโทษผู้ดูแลระบบ ก๊อปไฟล์โหลดบิทเสี่ยงคุก
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
เมื่อวันจันทร์ที่28 มี.ค. 54 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัด ประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย... อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ข่าวการศึกษา โดยครูบ้านนอกดอทคอม

Personnel

ดร.ทวี  อุปสุขิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นายสกุล หล้าปาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

วีดีทัศน์แนะนำ ผอ.สพป.ชม.เขต 4

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

สื่อโทรทัศน์ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

Social Network

วิทยุออนไลน์

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้