รูปภาพ
มอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ผลงานดีเด่น
พุธ, 29 ตุลาคม 2014
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 สพป.ชม.เขต 4 โดยดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 2557
พฤหัสบดี, 23 ตุลาคม 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑-๖... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กีฬากรีฑา ส่งเสริมบริหารการจัดการศึกษา กลุ่มสันกลาง บ้านแม
พุธ, 08 ตุลาคม 2014
เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มสันกลาง-บ้านแม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สโมสรไลออนส์ฯ. แม่วาง ประสบวาตะภัย
อังคาร, 07 ตุลาคม 2014
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา17.00 น. เกิดพายุ : ต้นไม้ล้มทับห้องส้วมโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เสียหายใช้การไม่ได้ จำนวน 6 ห้อง / อาคารเรียน / ห้องพักครู /... อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ PRE O-NET
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
สพป.ชม.เขต 4 บริหารจัดการศึกษาโดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ดำเนินการตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต(O-NET)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มอบอุปกรณ์สิ่งของนักเรียนพื้นที่ภูเขาสูง สพป.ชม.เขต 4
เสาร์, 01 พฤศจิกายน 2014
นายอุดม แก้วมา ผอ.โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ อ.แม่วาง สพป.ชม.เขต 4เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ตนพร้อมคณะครูและนักเรียน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กระบวนการดำเนินกิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน
จันทร์, 27 ตุลาคม 2014
นายยนต์ ม่วงโมด ผอ.โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ.แม่วาง สพป.ชม.เขต 4 เปิดเผยว่าคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ การทำบุญ ได้ประโยชน์ และได้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มโรงเรียนแม่วิน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014
นายอุดม แก้วมา ผอ.โรงเรียนสโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์ /... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิจารณาอนุญาตหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ
ศุกร์, 17 ตุลาคม 2014
นายสามารถ รักษาศิลป์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต๔ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ให้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานลาดพร้าวเครือข่ายการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
คณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากเขตลาดพร้าว กว่า 250 คน นำโดย นางกนกรัฐ พันธุ์นาราผู้ช่วยเขตลาดพร้าว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิตให้เป็นสุข
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป.ชม.เขต 4 ภายใต้การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยนายพิชัย อุ่นแสง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตาล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังด้านศีลธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ขับเคลื่อนนโยบาย "พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง"
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตามวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง"... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมปฏิบัติการงานสร้างเว็บไซต์
พุธ, 15 ตุลาคม 2014
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสร้างเว็บไซต์ ของบุคลากรภายใน สพป.ชม.เขต ๔ โดยกำหนดให้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วิทยากรน้อยอ่านเก่งเขียนเก่งโดยใช้บัตรอวยพรกับครูบรรณารักษ์
อาทิตย์, 28 กันยายน 2014
ตามที่ สพฐ.ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ในระหว่างที่ 26 - 29 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ โรงเรียนบ้านหัวข่วง... อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน “แอ่วเฮือน เยือนพญา”
อังคาร, 18 พฤศจิกายน 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่... อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนร่วมประชุม “โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่”
อังคาร, 18 พฤศจิกายน 2014
สมาคมพัฒนาครูไทย โดยนายปรีชา เมืองพรหม นายกสมาคมพัฒนาครูไทย ประชาสัมพันธ์แจ้งขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม... อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์ สมัครร่วมโครงการ “เพื่อนสอนเพื่อนเป็นข่าว” ภาคเหนือ
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
ชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ “ชมรม ปชส.กศ.พฐ.แห่งประเทศไทย” ดำเนินการฝึกอบรม โครงการ “เพื่อน สอน เพื่อน เป็นข่าว” จุดภาคเหนือ... อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเพลงพระราชนิพนธ์
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
ด้วยโรงเรียนจิตรลดา ได้ขอพระราชทานบรมราชานุญาตเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ทุกเพลงบันทึกลงในแถมบันทึกเสียงและแผ่นเสียง (ซี.ดี.) จำหน่ายในราคาชุดละ 1,500 บาท โดยรายได้... อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูผู้สอนภาษาบาลี
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
ด้วยโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครครูผู้สอนภาษาบาลี ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา วัดกู่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แข่งขันกีฬา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยอำเภอสันป่าตอง
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
ภาพเล่าข่าว...สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยอำเภอสันป่าตอง ดำเนินการจัดงานการแข่งขันกีฬา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนเทศบาลทุ่งฟ้าบด อำเภอสันป่าตอง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีลงนาม MOU โครงการออมทรัพย์ออมความดี
อังคาร, 23 กันยายน 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นผู้แทนส่วนของวงการศึกษาได้กล่าวต้อนรับคณะเข้าออมทรัพย์ออมความดี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมมุฑิตาจิต รอง ผอ.สพท.เชียงใหม่
เสาร์, 20 กันยายน 2014
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มี รอง ผอ.สพท.เชียงใหม่ เกษียณอายุราชการ จำนวน ๖ ท่าน และในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทางชมรม รอง ผอ.สพท.ชม. ซึ่งนำโดย ประธานชมรมฯ. นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ดำเนินการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ นายอเนก คำจำรูญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุม สก.ออมทรัพย์ครู ชม. เขต อ.สันป่าตอง
เสาร์, 14 มิถุนายน 2014
ผู้บริหารการศึกษา นายสามารถ รักษาศิลป์ นายสกุล หล้าปาวงศ์ ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ >>> Download ภาษาไทย >>> Download ภาษาอังกฤษ
รูปภาพ
อัปเกรดพ.ร.บ.คอมฯ เพิ่มโทษผู้ดูแลระบบ ก๊อปไฟล์โหลดบิทเสี่ยงคุก
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
เมื่อวันจันทร์ที่28 มี.ค. 54 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัด ประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย... อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ข่าวการศึกษา โดยครูบ้านนอกดอทคอม

Personnel

ดร.ทวี  อุปสุขิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

วีดีทัศน์แนะนำ ผอ.สพป.ชม.เขต 4

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

สื่อโทรทัศน์ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

Social Network

วิทยุออนไลน์

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้