รูปภาพ
กำหนดการดำหัวปี๋ใหม่ ๒๕๕๗
อังคาร, 15 เมษายน 2014
นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เปิดเผยว่า ..เนื่องในโอกาสเทศกาลวันปี๋ใหม่เมือง.. สพป.ชม.เขต ๔ ร่วมกับสมาคมครู ๕ อำเภอ ในสังกัด ร่วมกำหนดจัดงาน ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มาตรฐาน สพป.และคำรับรองปฎิบัติราชการ
พฤหัสบดี, 10 เมษายน 2014
ดร.ทวี อุแสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน สพป.ชม.เขต ๔ และ คำรับรองปฎิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ท่านมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สภากาแฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ประธานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 9/2557 ได้แจ้งนโยบายของ สพฐ. / จังหวัดเชียงใหม่ / สพป.ชม.เขต 4 เมื่อเช้าวันอังคารที่ 1 เมษายน / 2557 ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.เขต 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สรุปเสวนาหุ้นส่วนการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลาน
อังคาร, 11 มีนาคม 2014
เสวนาหุ้นส่วนการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ใช้แรงงานแล้วได้อะไรโดย..นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา / ศึกษานิเทศก์
จันทร์, 03 มีนาคม 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ มอบรอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ นายสามารถ รักษาศิลป์ นายสกุล หล้าปาวงศ์ เดินทางพร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ฯ นางจุไร ภาโนชิต / กลุ่ม นายจรัญ มหานันท์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สืบฮิตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
ศุกร์, 18 เมษายน 2014
วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. สพป.ชม.เขต ๔ ร่วมกับสมาคมครู ๕ อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยหล่อ ร่วมกันสืบสานประเวณีปี๋ใหม่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สืบสานประเพณีดำหัวปี๋ใหม่เมือง พ่อเมืองเชียงใหม่
อังคาร, 15 เมษายน 2014
เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะร่วมสืบสานประเพณีดำหัวปี๋ใหม่เมือง นายวิเชียร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014
นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เปิดเผยว่า ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ อนุมัติให้กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนสานสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่
เสาร์, 01 มีนาคม 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ มอบหมายนายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนสานสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ / องค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทย
อาทิตย์, 16 กุมภาพันธ์ 2014
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ / นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.ชม.เขต ๑ / นายกิตตินันท์ โนสุ ผอ.สพป.ชม.เขต ๒ และ ผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพท.เชียงใหม่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษประถมศึกษา ๒๕๕๗ นำร่อง
พฤหัสบดี, 20 มีนาคม 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน  ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ มอบนายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชี้แจงการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากร ๓๘ ค.(๒)
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ มอบหมายนายสามารถ รักษาศิลป์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เมื่อวันที่ ๒๔... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สภากาแฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
อาทิตย์, 16 กุมภาพันธ์ 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานประชุมสภา เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สพป.ชม.เขต ๔ รูปแบบการประชุม สพป.ชม.เขต ๔ โดย ดร.ทวี อุปสุขิน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ
อาทิตย์, 16 กุมภาพันธ์ 2014
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขัน "สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 9" ร่วมเชียร์ 30 ทีม จาก 915 ทีม ทั่วประเทศ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศึกษาดูงาน คุรุสภา
เสาร์, 15 กุมภาพันธ์ 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ประธานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ต้อนรับคณะคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 ซึ่งนำคณะโดยนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014
นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เปิดเผยว่า ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ อนุมัติให้กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผลการแข่งขันกีฬาสหกรณ์ฯ ของโซน 3
พุธ, 23 ตุลาคม 2013
ผลการแข่งขันกีฬาสหกรณ์ฯ ของโซน 3 20 ตุลาคม  2556 ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  และ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สนามโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี สังกัด สพป.ชม.เขต ๔  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดแข่งขันกีฬาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ศุกร์, 18 ตุลาคม 2013
ประชาสัมพันธฺแจ้งกำหนดการ จัดแข่งขันกีฬาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การแข่งขันกีฬาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ศุกร์, 26 กรกฏาคม 2013
นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ประธานประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เปิดเผยว่าตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
พฤหัสบดี, 11 เมษายน 2013
ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด : ดำเนินการประชุมโดย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ >>> Download ภาษาไทย >>> Download ภาษาอังกฤษ
รูปภาพ
อัปเกรดพ.ร.บ.คอมฯ เพิ่มโทษผู้ดูแลระบบ ก๊อปไฟล์โหลดบิทเสี่ยงคุก
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
เมื่อวันจันทร์ที่28 มี.ค. 54 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัด ประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย... อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ข่าวการศึกษา โดยครูบ้านนอกดอทคอม

Personnel

ดร.ทวี  อุปสุขิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นายสกุล หล้าปาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

วีดีทัศน์แนะนำ ผอ.สพป.ชม.เขต 4

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

สื่อโทรทัศน์ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

Social Network

วิทยุออนไลน์

 

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้