รูปภาพ
ประมวลภาพข่าว : วันพ่อแห่งชาติ 2557
ศุกร์, 05 ธันวาคม 2014
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นำโดย ดร.ทวี อุปสุขิน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สพป.ชม.เขต 4
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
สพป.ชม.เขต 4 บริหารจัดการศึกษาโดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต  4 นำคณะซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แสดงความยินดีเวฬุวัน รางวัลพระราชทาน 2556
เสาร์, 29 พฤศจิกายน 2014
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดเวฬุวัน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ผลงานดีเด่น
พุธ, 29 ตุลาคม 2014
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 สพป.ชม.เขต 4 โดยดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 2557
พฤหัสบดี, 23 ตุลาคม 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
จังหวัดแพร่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการการสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ภาพเป็นข่าว UNDU กบข.
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
ให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานบริการ UNDO กบข.นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 พร้อมด้วย นส.พูนศิริ วิทามงคล ผอ.กลุ่มบิหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมด้วยเพื่อให้คำแนะนำ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
พุธ, 10 ธันวาคม 2014
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อ.แม่วาง สังกัด สพป.ชม.เขต 4 บริหารจัดการศึกษาโดย สิบ เอก ดร.บุญสม ยานะธรรม ผอ.โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ผ่านมา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
UNDO การใช้สิทธิ์กลับไปรับบำนาญ ตามสูตร พ.ศ.2494
จันทร์, 08 ธันวาคม 2014
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชม.เขต 4 ดำเนินการประชุมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (พ.ร.บ.UNDO) ประธานเปิดประชุมโดยนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รอง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นร.หลวงพัฒนาบ้านขุนวางขอบคุณเหล่ากาชาด ชม. มอบเสื้ออุ่นกายคลายหนาว
จันทร์, 01 ธันวาคม 2014
สิบ เอก ดร.บุญสม ยานะธรรม ผอ.โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อ.แม่วาง สพป.ชม.เขต 4 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ต้อนรับคณะจาก North Vista Secondary School
อาทิตย์, 30 พฤศจิกายน 2014
นายมานพ เจือศรีกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป.ชม.เขต 4 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก North... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
บทความ.. “เพื่อนสอนเพื่อน...เป็นข่าว”
พุธ, 26 พฤศจิกายน 2014
“เพื่อนสอนเพื่อน...เป็นข่าว” ปฏิบัติการปฏิรูปงานข่าวการศึกษาคู่ขนานการ “ยกเครื่อง” การศึกษาไทย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานลาดพร้าวเครือข่ายการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
คณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากเขตลาดพร้าว กว่า 250 คน นำโดย นางกนกรัฐ พันธุ์นาราผู้ช่วยเขตลาดพร้าว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิตให้เป็นสุข
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป.ชม.เขต 4 ภายใต้การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยนายพิชัย อุ่นแสง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตาล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังด้านศีลธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ขับเคลื่อนนโยบาย "พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง"
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตามวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง"... อ่านเพิ่มเติม...
ครอบครัวข่าวเด็ก ไทยทีวีสี ช่อง 3
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมการออกอากาศ ช่อง 3 รายการครอบครัวข่าวเด็ก.. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม อ.สันป่าตอง สพป.ชม.เขต 4 กำหนดการดังนี้ วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เรื่อง กิจกรรม... อ่านเพิ่มเติม...
แจ้งกำหนดการประชุม UNDO การใช้สิทธิ์กลับไปรับบำนาญ ตามสูตร พ.ศ.2494
ศุกร์, 05 ธันวาคม 2014
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการประชุมระบบบำเหน็จบำนาญ : การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (ระบบ UNDO)... อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์
อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์... อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน “แอ่วเฮือน เยือนพญา”
อังคาร, 18 พฤศจิกายน 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่... อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนร่วมประชุม “โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่”
อังคาร, 18 พฤศจิกายน 2014
สมาคมพัฒนาครูไทย โดยนายปรีชา เมืองพรหม นายกสมาคมพัฒนาครูไทย ประชาสัมพันธ์แจ้งขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แข่งขันกีฬา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยอำเภอสันป่าตอง
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
ภาพเล่าข่าว...สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยอำเภอสันป่าตอง ดำเนินการจัดงานการแข่งขันกีฬา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนเทศบาลทุ่งฟ้าบด อำเภอสันป่าตอง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีลงนาม MOU โครงการออมทรัพย์ออมความดี
อังคาร, 23 กันยายน 2014
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นผู้แทนส่วนของวงการศึกษาได้กล่าวต้อนรับคณะเข้าออมทรัพย์ออมความดี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมมุฑิตาจิต รอง ผอ.สพท.เชียงใหม่
เสาร์, 20 กันยายน 2014
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มี รอง ผอ.สพท.เชียงใหม่ เกษียณอายุราชการ จำนวน ๖ ท่าน และในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทางชมรม รอง ผอ.สพท.ชม. ซึ่งนำโดย ประธานชมรมฯ. นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ดำเนินการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ นายอเนก คำจำรูญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุม สก.ออมทรัพย์ครู ชม. เขต อ.สันป่าตอง
เสาร์, 14 มิถุนายน 2014
ผู้บริหารการศึกษา นายสามารถ รักษาศิลป์ นายสกุล หล้าปาวงศ์ ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ >>> Download ภาษาไทย >>> Download ภาษาอังกฤษ
รูปภาพ
อัปเกรดพ.ร.บ.คอมฯ เพิ่มโทษผู้ดูแลระบบ ก๊อปไฟล์โหลดบิทเสี่ยงคุก
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
เมื่อวันจันทร์ที่28 มี.ค. 54 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัด ประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย... อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ข่าวการศึกษา โดยครูบ้านนอกดอทคอม

Personnel

ดร.ทวี  อุปสุขิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

วีดีทัศน์แนะนำ ผอ.สพป.ชม.เขต 4

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

สื่อโทรทัศน์ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

Social Network

วิทยุออนไลน์

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้